30 June, 2023

تساٶلات علی إدعاءات الدردیری

مثل غیری من المتابعین للصراع المسلح فی السودان والمشفقین علی الأوضاع المأساویة فیها; طالعت بتدقیق مقالی الدکتور الدردیری محمد أحمد الدخیری المنشوران بعنوان: عربان الشتات وکیف نحبط مشروعهم الإستیطانی.

أجاك مکور